Lưu trữ thẻ: chống thâm quầng mắt

Yêu đôi mắt như người tình.

           Không hề cường điệu khi nói “ Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Có phải khi bạn nhìn vào người đối diện mà thấy 1 đôi mắt sáng long lanh, lấp lánh như có ánh cười đều tự động cảm thấy yêu mến và có cảm tình với người […]