Lưu trữ thẻ: Review son espoir

Review son Espoir Flaming & Modest

{Review} Son eSpoir No wear M màu Modest – Cam đất Nhân vật chính của hôm này là em son eSpoir No wear M màu Modest. Dòng No wear của eSpoir đã một thời làm mưa làm gió trên thị trườnglàm đẹp của các chị em và được so sánh ầm ầm với son Mac […]