Hiển thị một kết quả duy nhất

295,000
295,000
265,000
270,000
265,000